Telefon: 0242 316 07 08

Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi Kepez/ANTALYA Haritada Göster

02
02
03
06
05
04
07
02

Projenin Amacı

Bu projenin amacı Kepez Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ( öncelikle yalnız yaşayan ) 65 yaş üstü hemşerilerimize (Türkiye genel nüfusunun yaklaşık yüzde 7’si 65 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır, Kepez ilçe nüfusunun içerisinde ise bu oran yaklaşık yüzde 5 seviyesindedir.) evde tabip muayenesi, hasta bakımı, nakil ambulansı hizmeti vererek, onların yaşam kalitelerini artırmaktır. Ülkemizde her ne kadar geniş ataerkil aile modeli henüz ortadan tamamıyla kalkmamış olsa da çekirdek aileye geçiş ülkemiz ve dolayısıyla bölgemiz halkında yalnızlığa ve yaşlılığa bağlı sosyal ve sağlık problemleri yaratmaktadır. Ülke genel ortalamasının hayli üzerindeki eğitim seviyesine bağlı olarak çekirdek aile tipine geçiş ilçemiz sınırlarında yüksek bir oranda ve hızda yaşanmıştır. Ne var ki, bu modern yaşamın bir sonucu olan değişim sosyal hizmetler bağlamında aynı hızda desteklenememiş ve dolayısıyla da bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmıştır.

Bu projenin bir diğer amacı ise bölgemizde ikamet eden tüm halkımıza telefonda, tıbbi danışma hizmeti, sosyal hizmet uzmanı desteği ve diyetisyen ile acil yardım hizmeti, sunarak sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak ve böylece bölgemiz halkının yaşam kalitesini artırmaktır.